PM för fredag 7/2

Matfors SK hälsar alla varmt välkomna till helgens första tävling!
Här är PM för Ungdoms SM 2020 distanstävling.

Klasser och sträckor

 • H15 5km (2 varv på 2,5km) första start kl 10:00
 • D15 5km (2 varv på 2,5km) första start kl 11:00
 • H16 7,5km (3 varv på 2,5km) första start kl 12:30
 • D16 7,5km (3 varv på 2,5km) första start kl 13:30

Tävlingsplats

SCA Skidstadion på Strandvägen 2 i Matfors

Officiell träning

Torsdag 6/2 kl 15:00 till 17:00.

Lagledarmöte

Kl 18:00 hos Berners i Birsta.

Nummerlappar och chip

Nummerlappar hämtas klubbvis i expeditionen från kl 08:00 på fredag morgon.

Chip sätts på i samband med start och tas av i mål. Inga ledare eller föräldrar i startområdet.

Vid avbruten tävling lämnas nummerlapp och chip till målpersonal fortast möjligt.

Ej återlämnat chip debiteras med 1500kr.

Parkering

Finns på 3 ställen i närheten av arenan. Följ parkeringsvärdarnas anvisningar. Skyltat från avfarten mot Matfors på E14.

Skidtest

I anvisat testspår på stadion och på banan inom dess öppettider.

Banan är öppen:

 • Torsdag från kl 10 till ca 14 (då banan görs i ordning för träningen).
 • Torsdag efter träning kl 17:00 fram till ca 21.
 • Fredag från 07 till 09:50
 • Fredag efter sista målgång D15 till 12:20 (meddelas av speaker när banan är öppen)
 • Fredag officiell träning inför lördagens sprint kl 15:00 – 16:00

Banskisser

Se denna sida.

På grund av snöläget har vi ändrat sträckningarna så här:

 • 5 km oförändrad
 • 7,5 km blir 3 varv på 2,5 km
 • Sprint oförändrad
 • Stafetten kör alla sträckor 2,5 km

Strykningar

Lämnas in tidigast möjligt till expeditionen i klubbstugan.

Startlistor och resultat

Anslås på anslagstavlan i närheten av målet.

Preliminära resultat finns också på live.skidor.com.

Webbsändning

Länkar till sändningen finns på tv.skidor.com

Tävlingsregler

Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller.

Protester

Lämnas till tävlingssekreteraren via expeditionen.

Protestavgift 500kr, betalas kontant. Återbetalas om protesten godkänns.

Priser och prisutdelning

Placering 1-20 i respektive klass får priser.

Lagpriser delas ut till 3 bästa klubbarna med minst 3 åkare.

Prisutdelningen sker på Medal Plaza mitt i byn kl 18:00.

Blomsterceremoni

3 främsta i varje klass deltar på en blomsterceremoni på stadionområdet.

Ca 12:20 för H15 och D15

Ca 14:50 för H16 och D16

Sjukvård

Finns i anvisat sjukvårdstält på stadion.

Servering

Servering finns i klubbstugan och i värmetältet utanför.

Toalett och dusch

Toaletter finns vid klubbstugans parkering i två vagnar samt 3 st i klubbstugan.

Dusch finns på Sporthallen (inte badhuset), ingång från skolan.

Kamratmåltid och föreläsning

Kamratmåltid i sporthallen kl 18:30 för aktiva och ledare.

Föreläsning av We&Sports i Folkan kl 18:30 för alla intresserade.

Tävlingsjury

Består av

Tävlingsledare Peter Blomqvist

TD Linda Andersson

TDA Patrik Håkansson

Upplysningar

I första hand via tävlingsexpeditionen i klubbstugan.