Banorna

Här ser ni kartor över de planerade banorna och deras höjdprofiler. Det finns också möjlighet att titta på banorna i Google Maps för att kunna vända och vrida på dem.

Länk till banorna i Google Maps

Sprintbanan

Total stigning 29m, Max höjd 59 möh, Lägsta höjd 36 möh

Distans 5km, två varv på 2,5km

Total stigning 77m, Max höjd 73 möh, Lägsta höjd 36 möh

Distans 7,5km, två varv på 3,75km

Total stigning 114m, Max höjd 73 möh, Lägsta höjd 36 möh

Stafett 3,3km

Total stigning 97m, Max höjd 73 möh, Lägsta höjd 36 möh