PM för fredag publicerat

Ni hittar det här.

Nu är det beslutat kring skidtester och starttider som många av er funderat på.

Tveka inte höra av er om det är något som är otydligt.
De flesta frågorna hanteras annars på lagledarmötet.

webbnisse